Финансово отчитане - Finance Grid

финансово отчитане

свържете се с нас на +359 884 683 477

Услугите на Finance Grid са посветени на обслужването на всеки аспект от транзакциите на организацията, докато изгражда и защитава нейните финансови мрежи. Имаме всички необходими умения и опит, за да се справим с ежедневните финансови операции и вашите специфични нужди. Нашите услуги включват:

Ние предлагаме на всеки наш клиент надеждни и отговорни услуги за поддръжка на бизнеса, независимо от размера и сложността на организацията.

Корпоративни финанси

Със сериозния бизнес идват големите решения – и как подхождате към тях, можете да развиете или да унищожите вашата организация. Изборът да поеме по правилния път и да го направите навреме, изисква адекватна информация, внимателен анализ и реалистична оценка на риска.

Ние от Finance Grid можем да ви помогнем във важните финансови решения, които определят успеха на вашата организация. От продажби чрез сливания и придобивания, нашите консултативни екипи ще работят с вас през целия процес до приключване на сделка. Опитът ни с широк спектър от компании – от управлявани от собственици предприятия до международни организации и частни фондове, ни дава компетентността и увереността да ви насочим и да бъдем ваш партньор в най-важните решения.

Преглед на счетоводен баланс

Поддържането на счетоводни книги и записи, които са актуални с постоянно променящите се регулации, изяжда време и ресурси. Това често се превръща в административна тежест за вашите служители без да има възприемана добавена стойност.

 

Във Finance Grid ние служим като доставчик на независими  прегледи на счетоводни баланси в застрахователните дружества и пенсионните фондове в съответствие с изискванията на националните и международните регулатори, включително Европейската комисия и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

DUE DILIGENCE

Придобиване

Във Finance Grid ви помагаме при управлението на процесите на придобиване. Finance Grid Services ви подкрепя на всеки етап от вашия проект чрез:

Vendor Due Diligence

Също така ви помагаме да се справите с процесите на продажби: