Регистрация на ЕООД - Finance Grid

Регистрация на ЕООД

Свържете се с нас на +359 884 683 477

Невероятният свят на ЕООД

Едноличното дружество с ограничена отговорност е един от най-удобните и същевременно интересни видове търговски дружества. В себе си съчетава самостоятелността на едноличния търговец, но избягва отговорността, която произхожда, от това че ЕТ-то е всъщност физическо лице и отговаря с цялото си имущество за задълженията на търговеца.

В случая на ЕООД дружество, както и целият му капитал (финансови средства и имущество) принадлежи на един човек.

То е разновидност на ООД-то, като явната разлика помежду им е, че тук за тангото (търговската дейност) е нужен само един човек.

Основното преимущество на ЕООД е в ограничената отговорност. Това прави и ЕООД много по-желания тип дружество в сравнение с ЕТ.

Отговорността, която собственикът на дружеството в случая на ЕООД носи е само до размера на заложения капитал, който може да е едва 2 лв.

Управлението на едноличното дружество е доста по-лесно в сравнение с това на ООД, тъй като решенията се взимат от едно лице, а не от няколко.

Важно е да се отбележи, че всяко от тези решения се описва с протокол и се вписва в Търговския регистър.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД

Кой е способен?

Като основно изискване е навършеното пълнолетие. Нужно е физическото лице да е навършило 18 години и да не е ограничено или пълно запретено. Учредител на ЕООД може да е и друго търговско дружество, ЮЛНЦ или едноличен търговец. Няма изискване да е физическо лице.

Еднолични дружества ограничена отговорност могат да регистрират дори чужденци или чужди фирми.

Нужните стъпки за регистрация

Тук е важно да се каже, че има възможности както за проверяване на уникалността на едно име, така и за запазване на име. Разбира се – срещу заплащане. Изискването за името е да включва в себе си ЕООД и все пак да не е твърде вулгарно или пък подвеждащо.

Важно е да бъде посочен адрес на управление, както и пълни данни на управителятна дружеството.

В тази сметка се внася капиталът, който е записан в документите на фирмата, като банката след това издава бележка доказваща съществуването му.
Дължимите държавни такси за вписване също могат да се заплатят в банката.

Нека подадем ръка

Документите, които се изискват при регистрация на ЕООД са над 10 и могат да дойдат в повече на човек, който по-скоро иска да упражнява дейността си и да подготвя търговско пространство, отколкото да обикаля по институции. Като тук идва и възможността за сътрудничество с Finance Grid.

Документите, необходими за вписване на ЕООД в Търговския регистър трябва да бъдат попълнени много внимателно. Те са фундаментът, на който ще стъпи бъдещия бизнес и са от изключително значение за правилното функциониране на дружеството.

За това доверяването на адвокати-специалисти е подходът, който спестява време и пари. Важно е при учредяване собственикът на дружеството да се запознае с процедурата, но самото ѝ реализиране е по-ефикасно да бъде доверено на професионалист в областта.

Регистрацията в Търговскяи регистър също може да се направи чрез пълномощно, като там е отворена и възможността за използване на електронен подпис и извършване на услугата изцяло онлайн, което намаляване и цената за регистрация.

Дигитално настояще

Колко време отнема?

Гъвкавостта и самостоятелността при учредяването на ЕООД позволяват извършване на дейностите без притеснение от външни намеси. Допълнително осигуряват възможност и за избор, кой да извършва счетоводните баланси, одита и подаването на Годишния финансов отчет. Finance grid разполага с набор от специалисти, които са способни да влязат в обувките на всеки и чрез опит и добра комуникация да постигнат желаните резултати. Независимо дали става въпрос за прохождаща фирма или за такава, която иска да създаде клонове на други места и държави. Бзкрайните възможности са пред нас и очакват главно нашите действия и идеи.

Колко рано е сега? Свържи се с нас!

винаги безупречни финанси
направете консултация!