Счетоводство и аутсорсинг - Finance Grid

Счетоводство и аутсорсинг

Свържете се с нас на +359 884 683 477

Поддържането на счетоводни книги и релевантни документи в съответствие с действащите разпоредби и подготовката, заедно със завеждането на цялата документация, изисквана от местните власти, може да отнеме много време. Това поставя административна тежест за вашия екип, която много лесно може да бъде делегирана.

Счетоводни услуги

Данъчни услуги

 

Finance Grid предлага широка гама от интегрирани данъчни услуги за местни и чуждестранни компании, опериращи в България. В нашия процес ние спазваме преходните вътрешни и международни разпоредби и законодателства, за да се впишем в днешния глобален данъчен пейзаж. Можем да наложим нашия опит в работата ни и да ви предложим съвети и решения за увеличаване на данъчните спестявания и избягване на ненужни рискове. Нашите основни услуги за директни данъци са:

Планиране на преки данъци и консултации

Данъчна оценка

Услуги за преки данъци

Услуги за косвени данъци (ДДС)

ДДС Съответствие

Този процес е известен като подготовка и попълване на декларации за ДДС. Колкото и просто да звучи, в България има много специфики, които трябва да бъдат разгледани, като същевременно се вземат предвид и свързаните с това разходи. Чрез аутсорсинг на ДДС на професионалния екип на Finance Grid вие предоставяте на организацията си гаранция, че процесите, свързани с ДДС, ще протичат безпроблемно и на разумна цена.

Данъчен аутсорсинг и поддръжка

Когато изберете услугата за данъчни и счетоводни услуги на Finance  Grids, нашите специалисти се грижат за подготовката на данъчните отчети на вашата организация по начин, който съответства на нуждите на вашето управление и на местните счетоводни и данъчни изисквания. Започвайки с обработката на информация, чак до подаването на отчетите, нашият екип изпълнява всяка част от процеса с точност и спазване на административните срокове.

Тъй като изготвянето на данъчни отчети изисква тълкуване и прилагане на регулаторни изисквания, които постоянно се променят, разчитането на специализиран партньор като Finance Grid може да ви спести време, усилия и големи суми пари – от глобите и неустойките, които няма да трябва да плащате. Можем да свършим работата дистанционно или от вашия офис, в зависимост от вашите предпочитания.

Включени услуги

винаги безупречни финанси
направете консултация!